Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

glupotaboli
7807 ce39
Not today, Salem
Reposted fromhalucine halucine vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
glupotaboli
0128 3835
glupotaboli
2940 16da
tough choice
Reposted fromAlekwas Alekwas vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
glupotaboli
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoll oll
glupotaboli
9377 a7ea
Reposted fromillidan illidan viakhabarakh khabarakh
glupotaboli
glupotaboli
glupotaboli
glupotaboli
glupotaboli
9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viatheism theism
glupotaboli
8276 68fd
keming.
Reposted fromnibbler nibbler
glupotaboli
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
glupotaboli
Jestem zbyt szczęśliwa, żeby być mądra.
Reposted bylivhanna livhanna
glupotaboli
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
glupotaboli
7422 e49f 500
Reposted frommoai moai viafrieda9293 frieda9293
glupotaboli
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viafrieda9293 frieda9293
glupotaboli
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
glupotaboli
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
glupotaboli
4147 c9af 500
Reposted frompeper peper viakerio kerio
glupotaboli
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl