Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

glupotaboli

Maciej Stuhr - Wie każdy kim jest Juanita (COCO soundtrack)

glupotaboli
1396 0b10
Reposted fromteijakool teijakool viakhabarakh khabarakh
glupotaboli
3492 e1b3
Reposted fromteijakool teijakool viakopytq kopytq
glupotaboli
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viasoko soko
glupotaboli
7476 c30f 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viasoko soko
6852 8afe 500
Reposted fromKiro Kiro viasoko soko
glupotaboli
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viasoko soko

November 16 2017

glupotaboli
5818 5b0c
Reposted fromartois artois viacocciuella cocciuella
glupotaboli
Bóg nie robi prób mojej wiary czy miłości, by zbadać ich jakość. On ją przecież znał. To ja jej nie znałem. Wystawiając człowieka na próbę, umieszcza go równocześnie na ławie oskarżonych, na ławie świadków i na sędziowskim krześle. On zawsze wiedział, że moja świątynia to domek z kart. A jedynym sposobem, w jaki mógł mi to uświadomić, było zburzenie go.
— C.S.Lewis "Smutek"

November 02 2017

glupotaboli
Życie jest cholernie kruche.

October 22 2017

glupotaboli
8573 9e67 500
Bimber
Reposted fromdobry dobry viabladzik bladzik
9176 cdc8

Leia had her gun set to vibrate

Reposted frommyry myry viabladzik bladzik
glupotaboli
7630 c79b
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viabladzik bladzik
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viabladzik bladzik
glupotaboli
Reposted fromezf ezf viabladzik bladzik
glupotaboli
9577 1b92
Reposted byonemorelightdjLangley
glupotaboli
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viaoll oll
glupotaboli
3256 7b36
Reposted fromxempx xempx viatekwoj tekwoj
glupotaboli
On poszedł za mrokiem, ja zawsze walczyłam o światło. Oni mnie ciągnęli w stronę mroku, a Ty zawsze stoisz w świetle. Już zawsze będę szła do Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl